Boşluksuz Servo Kaplinler

Boşluksuz servo aplinin Görevleri; encoderden, dönen bir milden, motordan, milden, redüktörden vs. aldığı döner hareketi diğer taraftaki şafta iletmek. Sistemdeki titreşimi kaplin lastiği ve yaylı ve esnekliği sayesinde belli ölçüde sönümleyerek motora veya diğer ekipmanlara iletilmesini engellemek. Kullanıldığı sistemde sigorta görevini üstlenmek. Millerdeki kaymayı ve salınımı belli ölçülerde tolere etmek. Millere gelen şok yükleri engellemek ve üzerine almak. Gürültüyü sönümlemek. Bu kaplinler ayrıca GS kaplin yada BK kaplin olarak da adlandırılırlar.