Elastik Kaplinler

Güç aktarımını sağlayan birçok aktarma organı bulunur. Bu aktarma organlarından en önemlilerinden biri olan kaplinler aynı zamanda güvenilir güç aktarımının temelini oluşturur. Kaplin sayesinde hareketli bir aktarma elamanını bir başka elamana bağlayarak güvenli bir şekilde hareket etmesi sağlanır. Kaplinler özetle hareket aktarımını ve momenti bir diğer hareket organına aktarırlar. Elastik kaplinlerde yaygın olarak kullanılan kaplin çeşitlerindendir.