Burçlar

Bu tür kayar burçlar, PAP burç olarak bilinir. Bu burçların çok farklı çeşitleri vardır fakat yaygın olarak kullanılan iki çeşiti vardır. Teflon kaplı burçlar ve delrin kaplı burçlar. Teflon kaplı burçlar üç tabakadan oluşur; çelik tabaka, gözenekli bronz tabaka, PTFE (Teflon)’dan oluşan en içteki tabaka. Delrin kaplı burçlar da üç tabakadan oluşur; çelik tabaka, gözenekli bronz tabaka ve POM (delrin)’den oluşan en içteki tabaka.